Đại Chiến Thái Bình Dương : Khởi Nghĩa

Đại Chiến Thái Bình Dương : Khởi Nghĩa
Điểm Cho Phim

Pacific Rim: Uprising (2017)

 

Đại Chiến Thái Bình Dương : Khởi Nghĩa, Pacific Rim: Uprising (2017)

Phần tiếp theo của Pacific Rim ra mắt năm 2013

 

Đại Chiến Thái Bình Dương : Khởi Nghĩa